Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

IP SCAN: termíny online školení na rok 2024

IP SCAN: termíny online školení na rok 2024

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje online školenie IP Scan Training pre budúcich poskytovateľov služby IP Scan. Termín školenia EUIPO IP Scan Training je naplánovaný na 28. február 2024.

Nadväzujúce online školenie ÚPV SR, zamerané na špecifiká poskytovania služby IP Scan na Slovensku, sa uskutoční 12. marca 2024 a v náhradnom termíne 19. marca 2024.

Zaregistrovať sa na školenie EUIPO IP Scan Training, ako aj na školenie ÚPV SR je potrebné do 23. februára 2024 prostredníctvom e-mailovej adresy ipscan(zavináč)indprop.gov.sk s uvedením mena, priezviska a kontaktnej e-mailovej adresy advokáta alebo patentového zástupcu.

Službu IP Scan môže v Slovenskej republike poskytovať advokát alebo patentový zástupca, ktorí úspešne absolvovali online školenie EUIPO pre poskytovateľov služby IP Scan (IP Scan Training) a zároveň sa zúčastnili online školenia organizovaného ÚPV SR, zameraného na špecifiká poskytovania služby IP Scan v Slovenskej republike. Advokátom a patentovým zástupcom, ktorí absolvovali uvedené školenia, vystaví ÚPV SR na ich žiadosť osvedčenie a zároveň ich zapíše do zoznamu poskytovateľov služby IP Scan (PDF, 89,8 kB). Zoznam poskytovateľov služby IP Scan je  zverejnený na webovej stránke ÚPV SR.  Odborným predpokladom výkonu činnosti poskytovateľa služby IP Scan sú skúsenosti a znalosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva. V prípade, ak poskytovateľ absolvoval obe uvedené školenia počas roka 2023 a je zapísaný do zoznamu poskytovateľov služby IP Scan, ktorý vedie ÚPV SR, nie je potrebné, aby opakovane absolvoval školenia v roku 2024.

V prípade záujmu o ďalšie informácie odporúčame navštíviť webovú stránku ÚPV SR v časti služby podnikateľomsekciu častých otázok k službe IP Scan. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese ipscan(zavináč)indprop.gov.sk, alebo telefonicky na číslach 048/43 00 111, prípadne 048/43 00 131.