Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Grantová podpora EÚ pre podnikateľov je otvorená od 22.01.2024!

Grantová podpora EÚ pre podnikateľov pokračuje aj v tomtu roku. O granty možno žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund od 22. januára 2024 do 06. decembra 2024. Odkaz na podanie žiadosti: Ako podať žiadosť na EUIPO

 

EUIPO Vám poskytne v roku 2024 možnosť uchádzať sa o nasledovné granty formou poukazov:

 

Poukaz 1 na službu IP Scan do výšky 800 EUR: Expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu až 90% z ceny služby (maximálne 720 EUR) prostredníctvom Poukazu 1 od EUIPO. Pre viac informácií o službe IP Scan a jej refundácii navštívte našu webovú stránku v sekcii Služby podnikateľom. 

 

Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR: Pri registrácii ochranných známok a dizajnov môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.

 

Poukaz 3 na patenty do výšky 3 500 EUR: Ak ide o patenty, môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Takisto môžete požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok  na Európskom patentovom úrade (maximálne do výšky 2000 EUR).

 

Poukaz 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR: Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

 

Pre viac podrobností si nenechajte ujsť informatívny webinár organizovaný EUIPO, naplánovaný na 6. februára 2024. Odkaz na registráciu na seminár: euipo.blumm.it

 

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 131 alebo emailom na infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk, alebo navštívte webovú stránku Fondu pre malé a stredné podniky (SME Fund).