Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

EUIPO uzatvára 10.6.2024 poskytovanie grantov na patenty

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) informuje, že počet žiadostí o poskytnutie Poukazu číslo 3 z Fondu pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) na patenty bol oveľa vyšší, ako sa očakávalo. Miera aktivácie Poukazu 3 sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobila.

S ohľadom na vysoký dopyt žiadateľov a limitovanú dostupnosť finančných prostriedkov EUIPO bude čerpanie grantov z Poukazu 3 uzavreté 10.6.2024. EUIPO zvažuje opätovné otvorenie Poukazu 3 v prípade alokácie ďalších finančných prostriedkov na rok 2024. O prípadnom znovuotvorení fondu pre čerpanie z Poukazu 3 Vás budeme informovať.

Naďalej je možné prostredníctvom SME Fund požiadať o refundáciu:

  • Poukazu 1 na službu IP Scan do výšky 800 EUR: Expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu až 90% z ceny služby (maximálne 720 Eur). Viac informácií o službe IP Scan a jej refundácii nájdete v sekcii nižšie s názvom IP Scan: Poraďte sa s expertmi na stratégiu duševného vlastníctva.

 

  • Poukazu 2 na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR: Pri registrácii ochranných známok a dizajnov môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.

  

  • Poukazu 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR: Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

 

O uvedené granty môžete žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund.

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 131 alebo emailom na infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk, alebo navštívte webovú stránku Fondu pre malé a stredné podniky (SME Fund).