Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA - 26. apríl 2022

28. marec 2022

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 26. apríl 2022 22. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku MLÁDEŽ A INOVÁCIE PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ! Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intelectual Property Office) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 22....

Zmeny v službách Úradu priemyselného vlastníctva SR od 4. 3. 2022

28. marec 2022

Vážení klienti, radi by sme vás informovali o zmenách v konaniach, ktoré nastali 4. 3. 2022. Cieľom týchto zmien je zefektívniť konania a transparentnejšie informovať ich účastníkov. Spracovanie a vedenie následných konaní k spisom prihlášok Všetky následné konania k spisom prihlášok budú vedené v...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR"

25. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR". Lehota na podávanie ponúk...

Oznam

24. marec 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, organizuje online regionálny seminár zameraný na problematiku obchodného tajomstva. Cieľovou skupinou pre tento seminár sú právnici, predstavitelia štátnej správy a podnikatelia. Seminár sa bude venovať aj ochrane softwarových riešení prostredníctvom...

Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

23. marec 2022

Hoci je oficiálne poslanie Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) Slovenskej republiky obmedzené na úlohy súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva, nemôžu jeho zamestnanci zostať ľahostajní k súčasnej geopolitickej situácii. ÚPV SR vyjadruje solidaritu, sústrasť a plnú podporu ukrajinskému...

Vestník ÚPV SR č. 6/2022

23. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2022 (.pdf, 16 MB).

Misia Expo DUBAJ 2020

17. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR odprezentoval v Dubaji od 9. do 13. marca to najlepšie, čo doma máme. Slovensko sme zahraničným návštevníkom priblížili cez syry, vína, minerálne vody, keramiku, výšivku, med, trdelník a ďalšie krásne, chutné a špecifické produkty z našej domoviny, ktoré sú chránené...

Ukrajina sa stala členom regionálnej skupiny CEBS v rámci Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO)

16. marec 2022

Vo svetle súčasných bezprecedentných okolností Ukrajina minulý týždeň požiadala Slovensko ako koordinátora regionálnej skupiny CEBS (štáty strednej Európy a Pobaltia) vo WIPO o vstup do skupiny CEBS. Ukrajina bola doteraz formálne členom regionálnej skupiny CACEEC, ktorej členom je okrem iného aj...

Vestník ÚPV SR č. 5/2022

9. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2022 (.pdf, 2 MB).

Súťaž pre študentov NEBUĎ FEJKER!

7. marec 2022

ORIGINÁL vs. FEJK Video k súťaži Pravidlá súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Vyhlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR Organizátor: Úrad priemyselného vlastníctva SR Téma Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním Podmienky súťaže Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci...