Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania nadlimitnej IT zákazky – projekt „Zlepšenia e GOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR".

10. august 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania nadlimitnej IT zákazky – projekt „Zlepšenia e...

Vestník ÚPV SR č. 15/2022

10. august 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 15/2022 (.pdf, 7 MB).

Vestník ÚPV SR č. 14/2022

27. júl 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 14/2022 (.pdf, 9 MB).

Hrušovský lepník je slovenský produkt chránený na európskej úrovni

26. júl 2022

Európska komisia schválila 25. júla 2022 nové chránené zemepisné označenie (CHZO) zo Slovenska. K Skalickému trdelníku, Slovenskej bryndzi či Zázrivskému korbáčiku pribudol od pondelka aj Hrušovský lepník. Zemepisné označenie znamená, že tento produkt sa nikde na svete, okrem vymedzenej oblasti na...

Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom, má väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné...

26. júl 2022

V Ženeve sa stretli predstavitelia národných úradov pre duševné vlastníctvo spolu s generálnym riaditeľom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Darenom Tangom. Predmetom stretnutia bola komercializácia duševného vlastníctva a možnosti konkrétnej implementácie v rámci krajín V4....

63. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie duševného vlastníctva

18. júl 2022

Cez 900 delegátov zo 193 členských štátov sa aktuálne zúčastňuje na v poradí 63. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Aj valné zhromaždenie bolo ovplyvnené aktuálnymi celospoločenskými témami. „Invázia na Ukrajinu, globálna inflácia, narušenie potravinových a...

Webinár: postavenie duševného vlastníctva v inovačnom ekosystéme

18. júl 2022

Pri príležitosti 63. zasadnutia Valného zhromaždenia členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) prebehne 19. júla hybridná diskusia o úlohe duševného vlastníctva v podpore inovačného ekosystému. Diskusiu spoluorganizuje francúzsky úrad priemyselného vlastníctva (INPI). Počas...

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške

15. júl 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva oznámila prechod zo štandardu č. 25 na WIPO ST. 26 (WIPO ST. 26 – RECOMMENDED STANDARD FOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML). 1. júla 2022 vstúpil do platnosti WIPO štandard č. 26, ktorý prináša formálnu zmenu formátu...

Vyrocna sprava 2021 middle

Výročná správa 2021

13. júl 2022

Výročná správa 2021: Chránime hodnotu myšlienok! Rok 2021 sa nám do pamäti zapíše ako rok, počas ktorého sme ešte stále bojovali s neviditeľným nepriateľom. Zároveň to bol rok, kedy sme si aj vďaka tejto nepríjemnej skúške uvedomili, aký význam má pre našu spoločnosť veda, výskum a inovácie. Práve...

Vestník ÚPV SR č. 13/2022

12. júl 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2022 (.pdf, 10 MB).