Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Video návod - podanie online patentovej prihlášky

16. september 2022

Prinášame Vám návod na online podanie patentovej prihlášky - nájdete ho na našom youtube kanáli pod odkazom https://www.youtube.com/watch?v=9vSXbBzGD-4 Re: Fw: instruktazne videa Jana Zachenska užívateľovi: Mikulas Pauco, Erika Presperinova 12. 09. 2022 10:19 Od: Jana Zachenska/UPV SR Komu: Mikulas...

Časopis Duševné vlastníctvo 1-2/2022

14. september 2022

Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu,...

Vestník ÚPV SR č. 17/2022

14. september 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 17/2022 (.pdf, 13 MB).

Globálny inovačný index 2022

8. september 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva počas hybridného podujatia 29. septembra 2022 sprístupní závery Globálneho inovačného indexu 2022. Podujatia sa zúčastnia čelní predstavitelia ústredných orgánov, zástupcovia podnikateľského sektora a inovační experti. Nosnou témou je budúcnosť poháňaná...

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

8. september 2022

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže na svojich odborných útvaroch. Stáž je svojím zameraním vhodná pre študentov 2. až 5. ročníka vysokých škôl v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn. Stážový program ponúka...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom ,,Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou a rekonštrukcia vstupnej haly s klientskym centrom a recepciou v administratívnej budove Úradu priemyselného vlastníctva SR"

30. august 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou a rekonštrukcia vstupnej haly s klientskym centrom...

Informácia o aktuálnom stave označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v SR

26. august 2022

Informácia o aktuálnom stave označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v SR - vlastný materiál (.pdf, 600 kB)

Vestník ÚPV SR č. 16/2022

24. august 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 16/2022 (.pdf, 8 MB).

Úrad priemyselného vlastníctva SR bude významne šetriť na energiách

23. august 2022

Klimatická kríza spolu s energetickou krízou nás prirodzene nútia zodpovedne reagovať. Situácia s dodávkami fosílnych palív sa nevyvíja pozitívnym smerom a ovplyvňuje dianie v celej Európe. Jedným z následkov vojenskej invázie je aj vznik energetickej krízy. Ministerstvo hospodárstva v oficiálnych...

|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >|