Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Historicky prvé memorandum o spolupráci medzi BBSK a ÚPV SR

9. jún 2021

Banská Bystrica 9. júna 2021 HISTORICKY PRVÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Úradom priemyselného vlastníctva SR Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec podpísali dnes v priestoroch...

Vestník ÚPV SR č. 11/2021

9. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2021 (.pdf, 5 MB).

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR"

8. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita –...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".

28. máj 2021

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR". Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej...

Výročná správa 2020

27. máj 2021

....naša cesta pandemickým rokom Minulý rok bol kvôli ochoreniu COVID-19 iný, no aj napriek ťažkostiam, ktoré sme spoločne prekonávali, sa nám podarilo dosiahnuť viaceré úspechy. Dnes je priestor na bilancovanie, na zhodnotenie uplynulého roka a prekonaných výziev či naplnených očakávaní. S pocitom...

VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU

26. máj 2021

Banská Bystrica 26. mája 2021 VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) otvára na Slovensku prvýkrát verejnú konzultáciu o tom, akým spôsobom registrovať a chrániť vynálezy a ochranné známky. Vytvárame...

Vestník ÚPV SR č. 10/2021

26. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 10/2021 (.pdf, 6 MB).

Paragraf

Vyjadrite svoj názor na námietkové konania

25. máj 2021

Ambíciou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je neustále zlepšovať služby poskytované verejnosti, zvyšovať kvalitu rozhodovania o prihláškach jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva a tam, kde je to možné, skracovať dobu konania pred úradom. V rámci plnenia tejto ambície...

Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze

24. máj 2021

Banská Bystrica 24. mája 2021 Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".

21. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Zabezpečenie procesu verejného...