Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Falšovatelia nespia! Prinášame návod na ochranu pred nezákonným kopírovaním!

8. apríl 2021

Banská Bystrica 8. apríla 2021 Falšovatelia nespia! Prinášame návod na ochranu pred nezákonným kopírovaním! Globalizácia jednoznačne prináša nové obchodné príležitosti, ale je spojená s hrozbou ľahkého a dostupného kopírovania, čím sa môžu zásadne narušiť dodávateľské reťazce medzi firmami. Výroba a...

Časopis Duševné vlastníctvo 1/2021

8. apríl 2021

Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu,...

Výzva na verejnú konzultáciu

8. apríl 2021

Európsky patentový úrad (EPÚ) pozýva všetky zainteresované strany k spätnej väzbe k prvému návrhu dokumentu „Towards a new normal“. Dokument je navrhnutý tak, aby dopĺňal strategický plán 2023. Predstavuje súčasné hodnotenie toho, akou cestou by na základe doterajších poznatkov a skúseností mohol...

WIN WIN TRACK

1. apríl 2021

Banská Bystrica 1. apríla 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR spúšťa pre svojich klientov WIN-WIN TRACK Najrýchlejším riešením sporového konania je dohodnúť sa ÚPV SR rieši ročne stovky sporov svojich klientov. Majú možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať, ale to môže viesť k zdĺhavým a právne...

Paragraf

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE – DÔKAZY V ODVOLACOM KONANÍ VO VECIACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK: PODÁVANIE, ŠTRUKTÚRA A PREDKLADANIE DÔKAZOV A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI DÔKAZMI

31. marec 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s úradmi pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. Dohodli sa na ďalšom dokumente o spoločnom postupe/spoločných...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Projekt chladenia administratívnej budovy ÚPV SR".

30. marec 2021

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Projekt chladenia administratívnej budovy ÚPV SR". Úrad...

Fejky pochádzajú z kontajnerov

25. marec 2021

Banská Bystrica 24. marca 2021 „Fejky pochádzajú z kontajnerov“ Uvedené tvrdí celoeurópska štúdia zaoberajúca sa falšovaným tovarom. Obchod s falšovaným tovarom predstavuje významné riziko a má rastúci trend. Stáva sa výrazným zdrojom príjmu pre šedú ekonomiku i organizované skupiny a navyše...

Vestník ÚPV SR č. 6/2021

24. marec 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2021 (.pdf, 6 MB).

E-zine ÚPV SR 12.3.2020 - číslo 2

12. marec 2021

E-zine ÚPV SR 12.3.2021 - číslo 2 (.pdf, 2 MB)

Vestník ÚPV SR č. 5/2021

10. marec 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2021 (.pdf, 6 MB).