Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje najväčšiu hrozbu pre malé a stredné podniky v Európe

Obchod s falšovaným tovarom predstavuje ohrozovanie ekonomického vývoja celej Európy. Podľa poslednej štúdie, ktorú urobila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), však môže mať obchodovanie s falšovaným tovarom fatálne dôsledky práve pre malé a stredné podniky.


Podľa štúdie majú malé a stredné podniky, ktorých práva duševného vlastníctva sa porušujú, až o 34 % menšiu pravdepodobnosť prežitia viac ako päť rokov. Ako najzávažnejšie sa uvedené riziko ukázalo pre nezávislé malé a stredné podniky, ktorých práva podliehajúce patentovej ochrane boli nezákonnými zásahmi narúšané. Práve patenty tvoria základ pokroku a inovácií a v rozvoji ekonomiky majú významnú úlohu.


Štúdia skúmala pôvod zadržaných falšovaných tovarov a zrejme nikoho neprekvapí, že na čele nepopulárneho rebríčka je aj v tomto prípade Čína. Až 85 % zadržaných falšovaných tovarov, ktoré boli zakúpené online, pochádza práve z Číny a rovnako aj 51 % celosvetovo zadržaného falšovaného tovaru zakúpeného offline má rovnakého pôvodcu. Najčastejšie falšovanými sú elektrické stroje a elektronika (30 % ), odevy (18 %), parfuméria a kozmetika (10 %) a hračky či hry (10 %). Pritom práve tieto skupiny tovarov predstavujú pre koncového užívateľa nielen ekonomickú hrozbu, ale predovšetkým zdravotné a bezpečnostné riziko, nakoľko nespĺňajú prísne kritériá, ktorým musí podliehať tovar vyrobený a distribuovaný na európske trhy.

Malé a stredné podniky v dôsledku falšovania ich tovaru utrpeli najmä stratou obratu, stratou povesti a imidžu, ako aj stratou ich konkurenčnej výhody. Pritom až 99 % všetkých podnikov v rámci EÚ tvoria práve malé a stredné podniky, ktoré taktiež tvoria až dve tretiny všetkých pracovných miest. Práve preto bol vytvorený fond na ich podporu, v ktorom je umiestnených viac ako 60 miliónov eur. Tie majú podnikom pomôcť s preplatením nákladov na registráciu práv duševného vlastníctva, ktoré sa pre ne ukazujú ako kľúčové. EUIPO v rámci celej situácie vyvíja množstvo ďalších krokov, ktoré môžu tieto riziká eliminovať. Napríklad ide o poskytovanie služby IP scan (v Úrade priemyselného vlastníctva SR ako bezplatná služba pod názvom prediagnostika), ktorej cieľom je identifikovať potenciál duševného vlastníctva a priamo v prostredí konkrétneho podniku jeho následnú ochranu.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo ponúka podnikom aj bezplatný portál IP Enforcement zameraný na domáhanie sa ochrany práv duševného vlastníctva v prípade, ak došlo k ich porušeniu. Tento nástroj pomáha podnikom v konkrétnych štátoch zabezpečiť výmenu informácií medzi majiteľmi práv a orgánmi presadzovania práv s cieľom zaistiť falšovaný tovar.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page

Ako už bolo spomínané, malé a stredné podniky sú ekonomickou oporou Európy a je našou úlohou zaujímať sa o ich osud. EUIPO v spolupráci s národnými úradmi už dnes pracuje na ďalších akčných krokoch, ktoré budú stimulovať pozitívny budúci vývoj.