Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Pozvánka na webináre Akadémie EUIPO

31. august 2021

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pripravuje v spolupráci s národnými úradmi a užívateľskými asociáciami sériu naživo vysielaných webinárov, ktoré sa v každej krajine zamerajú na reformu známkového práva. Prezentácie budú v národnom jazyku so simultánnym tlmočením do anglického...

Cena Európskeho patentového úradu - Európsky vynálezca roku 2022 – Nominujte vynálezcov

26. august 2021

Európsky patentový úrad v nemeckom Mníchove aj tento rok zverejňuje výzvu na nomináciu Európsky vynálezca roku 2022. Ak poznáte vo svojom okolí človeka, výskumný tím alebo firmu, ktorých vynálezy prispeli k bezpečnejšej, lepšej a udržateľnejšej budúcnosti, alebo ste takým vynálezcom vy a zároveň ste...

Vestník ÚPV SR č. 16/2021

25. august 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 16/2021 (.pdf, 4 MB).

Vestník ÚPV SR č. 15/2021

11. august 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 15/2021 (.pdf, 5 MB).

Kvartálna správa 2. kvartál 2021

9. august 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje tému priemyselného vlastníctva verejnosti a podnikateľskému prostrediu a vydáva v poradí druhú kvartálnu správu o stave o stave priemyselného vlastníctva na Slovensku. Príloha: Kvartálna správa_2021_02.pdf (.pdf, 1,26 MB)

Vestník ÚPV SR č. 14/2021

28. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 14/2021 (.pdf, 6 MB).

NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie

27. júl 2021

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej diskusie v podobe konzultácií týkajúcich sa problematiky ochranných známok a úžitkových vzorov, ktorej sa úrad po prvýkrát v histórii zhostil. V...

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV

16. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV SR; úrad) zverejnil 25. 5. 2021 na webovej stránke dotazník na zistenie názoru verejnosti vo veciach námietkového konania v rámci procesu registrácie ochranných známok a úžitkových vzorov spolu s analýzou súčasného stavu. Cieľom úradu...

Vestník ÚPV SR č. 13/2021

13. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2021 (.pdf, 8 MB).

E-zine ÚPV SR 25.6.2020 - číslo 4

25. jún 2021

E-zine ÚPV SR 25.6.2021 - číslo 4 (.pdf, 2 MB)