Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Úrad priemyselného vlastníctva pomôže podnikateľom získať finančnú podporu

Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom grantového programu pomôže malým a stredným podnikom zo Slovenska. Cieľom fondu je chrániť práva duševného vlastníctva, a pomáhať pri rozvoji každého podniku. Získať finančnú pomoc je možné od 23.1.2023 do 8.12.2023, avšak platí– „kto prvý príde, ten prvý berie.“ Celkovo bude v rámci fondu na podporu podnikateľov použitých 60,1 milióna eur.

Vďaka tomuto fondu bude možné refundovať náklady na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnov. Pri zápise ochrannej známky a dizajnu na ÚPV SR až do výšky 75% a pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu 50%. Od polovice februára bude možné preplatiť 75% nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky. S 50% preplatením nákladov bude možné registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín.

Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v EÚ. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca.

 

Ako na to?

  1. Zaregistrujte sa na stránke – https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund,
  2. Vyberte si, o aký typ prihlášky máte záujem,
  3. Ak dostanete potvrdenie o získaní grantu, môžete podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu alebo medzinárodnému úradu,
  4. Zaplaťte potrebné správne poplatky za podanie,
  5. Podajte žiadosť o preplatenie nákladov.

Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na naše Informačné centrum kde vám ochotne pomôžeme a vysvetlíme detaily – infocentrum@indprop.gov.sk, 048/4300 131.