Patenty

Fond pre malé a stredné podniky (SME Fund Ideas Powered for Business) je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a prebieha od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022.

EUIPO po úspešnom pilotnom projekte v roku 2021 rozšíril možnosti získania finančnej podpory pre malé a stredné podniky o patentové prihlášky. V roku 2022 je možné požiadať o dva typy voucherov:

  1. nepatentové (1 500 eur) – na náklady spojené s podaním národnej alebo európskej ochrannej známky a dizajnu (75 %), prípadne medzinárodnej prihlášky ochrannej známky a dizajnov (50 %),
  2. patentové (750 eur) – na poplatky spojené s podaním národnej patentovej prihlášky (napr. podanie patentovej prihlášky, podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu).

Viac informácií nájdete na stránke Fondu pre malé a stredné podniky alebo vo výzve na predloženie návrhov (.pdf, 400 kB).

V prípade akýchkoľvek otázok si môžete pozrieť najčastejšie otázky alebo sa obrátiť na Informačné centrum ÚPV SR – tel. č. 048/4300 131, e-mail infocentrum@indprop.gov.sk.


Súvisiace odkazy