Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Registrácia do ceny Významná osobnosť - Cena Jána Bahýľa

Registráčný formulár - Cena Jána BahýľaPredkladateľ

Meno a priezvisko predkladateľa návrhu*:
Inštitúcia / adresa*:
Kontaktný email*:
Telefón / Mobil:

Nominant

Meno a priezvisko nominovaného*:
Dátum narodenia nominanta*:
Kontaktný e-mail na nominanta*:
Telefón / Mobil na nominanta:
Písomné odôvodnenie nominácie*:

Prílohy**

Profesijný štrukturovaný životopis nominovaného:
Podklady z publikačnej činnosti:
Dôkazy a/alebo referencie o realizácii patentovaného riešenia v praxi:
* povinné položky
** maximálna veľkosť všetkých príloh je 25 MB, v prípade ak chcete priložiť do jednej položky viac súborov je ich potrebné skomprimovať do jedného súboru
 

Overenie korentného vyplnenia formulára

Napíšte výsledok príkladu:

(x je znamienko pre násobenie)

Iný obrázok
Overenie pravosti