Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Registrácia do ceny Vynález roka za rok 2022

Číslo a názov ochranného dokumentu (-ov)*:

Pôvodca

Meno a priezvisko pôvodcu (-ov)*:
Adresa pôvodcu (-ov)*:

Majiteľ

Meno/názov majiteľa (-ov)*:
Adresa majiteľa (-ov)*:

Predkladateľ

Meno a priezvisko predkladateľa návrhu*:
Adresa predkladateľa návrhu*:
Kontaktný e-mail*:
Telefón/Mobil*:

Prílohy**

Ochranné dokumenty:
Udelené licencie:
Prehľad a kópie zahraničných ochranných dokumentov s potvrdením ich platnosti, vrátane preukázateľných licencií:
Odôvodnenie hospodársko - spoločenského výnamu:
Dôkazy alebo referencie o rozsahu realizácie vynálezu a technického riešenia, kópie iných súvisiacich hodnotení a ocenení:

* povinné položky
** maximálna veľkosť všetkých príloh je 25 MB, v prípade, že chcete priložiť viac súborov do jednej súborovej položky je potrebné ich skomprimovať do jedného súboru

Overenie korentného vyplnenia formulára

Napíšte výsledok príkladu:

(x je znamienko pre násobenie)

Iný obrázok
Overovací prvok