Preskočiť na obsah

Aktuality

Obmedzenie prevádzky úradu a zmena úradných hodín

Vzhľadom na zavedené protiepidemiologické opatrenia Úradom verejného zdravotníctva SR sa od 7. januára 2021 do 24. januára 2021 upravujú úradné hodiny a...

Ako si chrániť duševné vlastníctvo?

14. decembra 2020 sa uskutočnil prvý ročník konferencie Legalsummmit so zaujímavou odbornou diskusiou, ktorej sa zúčastnil aj predseda úradu Matúš Medvec!...

POZOR NA PODVODNÍKOV – FALOŠNÉ PLATBY ZA TESTY A VAKCÍNY PROTI COVID-19!

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ÚPV SR) opätovne upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s farmaceutickými výrobkami a vakcínami neprestáva...

Portugalsko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ

Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ po šesťmesačnom nemeckom vedení preberá Portugalsko, ktorého priority sa riadia mottom – čas na výsledky: spravodlivú,...

Vestník ÚPV SR č. 1/2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2021....

Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu prevzal od 1.1.2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR

Banská Bystrica 11. januára 2021 Predsedníctvo Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej len VPI) prevzala od 1. 1. 2021 Slovenská republika...

POZOR NA FALOŠNÉ VAKCÍNY PROTI COVID – 19!

Banská Bystrica, 23. decembra 2020 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) upozorňuje, že trestná činnosť súvisiaca s falšovaním...

Úrad priemyselného vlastníctva upozorňuje – nekupujte pod stromček falošné darčeky!

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že výška strát za rok 2019 v dôsledku falšovania a pirátstva sa v SR odhaduje na 456 mil. Eur. Predstavuje to...

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a...

Časopis Duševné vlastníctvo č. 4/2020

Ponúkame vám obsah štvrtého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré už je v distribúcii. Online objednávka časopisu Duševné vlastníctvo...

Všetky aktuality