Preskočiť na obsah Banner konferencie - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Protikorupčný program ÚPV SR

Protikorupčný program ÚPV SR bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 - 2023. 

Adresátmi protikorupčného programu ÚPV SR sú všetci zamestnanci úradu a jeho účelom je poskytnúť im súbor konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.

 

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky