Preskočiť na obsah
Titulná strana » Vzdelávanie

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 3. a 4. november 2020.
Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 8. októbra 2020 na adresu:
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica

Bližšie informácie:
Ing. Helena Gentileová,
tel.: 048 430 0313
email: helena.gentileova@indprop.gov.sk

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky