Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Vzdelávanie

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov v zmysle zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z. každoročne organizuje odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu.

Zároveň dávame na vedomie záujemcom termín konania odborných skúšok.

Skúšobný poriadok (.pdf, 162 kB)

Zoznam právnych predpisov (.pdf, 528 kB)


Bližšie informácie:
Tel. č. : 048/4300278
E-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky