Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Užitočné linky

Prepojenia na stránky inštitúcií a organizácií, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s oblasťou priemyselného vlastníctva, napr. prepojenia na národné alebo regionálne úrady priemyselného vlastníctva alebo inštitúcie tohto zamerania na zistenie informácií z oblasti priemyselnoprávnej ochrany (konanie o prihláškach predmetov priemyselného vlastníctva v iných krajinách, platné zákony, správne poplatky, poskytované služby alebo pod.), prepojenia na stránky iných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike a ďalšie užitočné linky.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky