Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Vestník ÚPV SR č. 22/2022

24. november 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 22/2022 (.pdf, 13 MB).

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Ozvučenie konferenčnej miestnosti"

22. november 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Ozvučenie konferenčnej miestnosti". Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 25.11.2022 o 10,00 hod. Bližšie...

Slovenské inovácie šetria energie aj planétu

21. november 2022

S príchodom zimných mesiacov je hrozba energetickej krízy stále intenzívnejšia. Hoci to vyzerá tak, že o dostatok plynu sa obávať nemusíme, ceny a ich vývoj sú stále otázne. Dnes je už všeobecne známe, že energetika bude jednou z prioritných otázok blízkej budúcnosti. Netreba však zabúdať ani na...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania zákazky – Dodávka elektrickej energie"

17. november 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania...

Nová štúdia EPO o ženách – vynálezkyniach

14. november 2022

Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil v utorok 8. novembra 2022 štúdiu Účasť žien na vynálezcovskej činnosti: dôkazy z údajov EPO, prvú svojho druhu v Európe. Štúdia založená na európskych patentových prihláškach podaných v rokoch 1978 až 2019 poskytuje dôkazy o prítomnosti vynálezkýň v rôznych...

Online seminár - Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

14. november 2022

Online seminár (ZOOM) Vyhľadávanie patentových informácií v praxi 30. november 2022 9.00 – 12.30 hod. Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje online seminár zameraný na využívanie rešeršných nástrojov pre zamestnancov PATLIB centier, centier transferu technológií, pracovníkov vedy a výskumu,...

Vestník ÚPV SR č. 21/2022

10. november 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 21/2022 (.pdf, 10 MB).

Vestník ÚPV SR č. 20/2022

26. október 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 20/2022 (.pdf, 8 MB).

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Riadenie projektu – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR"

21. október 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Riadenie projektu – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS –...

On-line workshop „Medzinárodná mediácia a arbitráž v oblasti duševného vlastníctva“

20. október 2022

8. – 10. novembra 2022 sa uskutoční online workshop na tému „Medzinárodná mediácia a arbitráž v oblasti duševného vlastníctva", ktorú organizuje Arbitrážne a mediačné centrum Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej ako „WIPO"), so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Program bude pozostávať z...

|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|