Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Sťahovanie - do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR sa presúva pracovisko SIEA v Banskej Bystrici

21. máj 2021

Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej ulici 43. Presun pracoviska SIEA v Banskej Bystrici bude postupný a nemal by mať vplyv na prevádzku a zabezpečovanie služieb...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR".

20. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR"....

Vestník ÚPV SR č. 9/2021

12. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2021 (.pdf, 6 MB).

SME TRANSPARENTNEJŠÍ – PRVÝKRÁT ZVEREJŇUJEME KVARTÁLNU SPRÁVU

10. máj 2021

Banská Bystrica 10. mája 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje tému priemyselného vlastníctva verejnosti a podnikateľskému prostrediu. Na kvartálnej báze zverejníme, čo sa v oblasti priemyselného vlastníctva na Slovensku deje, aké sú trendy, fakty a čísla, t. j. koľko sa podalo...

Výzva na verejnú konzultáciu

10. máj 2021

Európska komisia pozýva všetky zainteresované strany k verejnej konzultácii o ochrane zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ. Cieľom konzultácie je identifikovať problémy spojené s existujúcou právnou ochranou autentických, geograficky zakorenených nepoľnohospodárskych...

JE UVOĽNENIE PATENTOV NA VAKCÍNY RIEŠENÍM NA RÝCHLEJŠIE OČKOVANIE OBYVATEĽOV PROTI COVID - 19?

7. máj 2021

Banská Bystrica 7. mája 2021 „Patentová ochrana je nástroj, ktorý zaručuje, že nikto iný, okrem majiteľa patentu, nesmie vyrábať, využívať, ponúkať alebo uvádzať produkt na trh. Liečivá, vrátane vakcín sa môžu chrániť patentom po dobu 20 rokov a naviac aj dodatkovým osvedčením ďalších 5 rokov....

Webináre k WIPO ST.26

5. máj 2021

Výbor pre štandardy WIPO (Committee on WIPO Standards, CWS) rozhodol, že prechod od štandardu WIPO ST.25 k štandardu ST.26 sa uskutoční v januári 2022. Štandard ST.26 je preto zverejnený na informačné účely pre úrady priemyselného vlastníctva a ďalšie zainteresované strany. https://www.wipo...

Príhovor predsedu úradu k SVETOVÉMU DŇU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

4. máj 2021

PRÍHOVOR PREDSEDU ÚPV SR, Mgr. Matúša Medveca, MBA K SVETOVÉMU DŇU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ROZHOVOR PREDSEDU ÚPV, MATÚŠA MEDVECA NA TOHTOROČNÚ TÉMU SVETOVÉHO DŇA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ukončenie obmedzenia prevádzky úradu a zmeny úradných hodín

30. apríl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že od 3. mája 2021 bude vzhľadom na zlepšovanie pandemickej situácie v Slovenskej republike prístupný v štandardných úradných hodinách: Pondelok 9.00 h – 16.00 h Utorok 9.00 h – 16.00 h Streda 9.00 h – 17.00 h Štvrtok 9.00 h – 16.00 h Piatok 9.00 h – 15.00...

E-zine ÚPV SR 30.4.2020 - číslo 3

30. apríl 2021

E-zine ÚPV SR 30.4.2021 - číslo 3 (.pdf, 2 MB)