Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


INOVÁCIE POTREBUJÚ RÝCHLOSŤ! PATENTY NA SLOVENSKU UDELÍME ZA POLOVIČNÝ ČAS!

1. marec 2021

Banská Bystrica 1. marca 2021 Patent je dokument, ktorým dáva štát výlučné právo majiteľovi na využívanie vynálezu. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších...

Vestník ÚPV SR č. 4/2021

24. február 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2021 (.pdf, 6 MB).

Analýza práv duševného vlastníctva podnikov v EÚ

18. február 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR prináša informácie z analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 s cieľom porovnať ekonomickú výkonnosť podnikov, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, s tými, ktoré ich nevlastnia. Hlavné zistenia: podniky, ktoré vlastnia...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR"

16. február 2021

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR". Úrad priemyselného vlastníctva...

Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO

10. február 2021

On-line workshop organizuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Poskytne vám informácie o voľne dostupných databázach patentov, známok, o rešeršných nástrojoch, digitálnych platformách WIPO a ich používaní na...

Paragraf

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu

10. február 2021

Banská Bystrica 9. februára 2021 Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu Národná rada Slovenskej republiky 3. februára 2021 schválila aktualizáciu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach. Dôležitosť zákona spočíva v tom, že zabezpečuje ochranu výrobkov, ktoré disponujú...

Vestník ÚPV SR č. 3/2021

10. február 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2021 (.pdf, 6 MB).

E-zine ÚPV SR 2.2.2020 - číslo 1

2. február 2021

E-zine ÚPV SR 2.2.2021 - číslo 1 (.pdf, 2 MB)

Pozvánka na regionálny webinár WIPO

1. február 2021

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) organizuje 23. 2. 2021 regionálny webinár zameraný na šírenie povedomia v oblasti alternatívneho riešenia sporov (ADR) v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Podujatie je určené právnikom, advokátom, patentovým zástupcom, mediátorom...

Verejná konzultácia k Systému zemepisných označení EÚ

1. február 2021

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, v ktorej vyzýva občanov a organizácie, ako aj národné a regionálne verejné orgány, aby prispeli k posúdeniu toho, ako posilniť systém zemepisných označení. Cieľom konzultácie je identifikovať názory na hlavné výzvy, na ich príčiny, súbor politických...