Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Slávnostné vyhodnotenie súťaže pre žiakov základných a stredných škôl - NEBUĎ FEJKER!

18. máj 2022

Video zo slávnostného vyhodnotenia súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom NEBUĎ FEJKER! je k dispozícií na nasledovnom odkaze: https://youtu.be/ju3zLnTU-As

Vestník ÚPV SR č. 9/2022

11. máj 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2022 (.pdf, 20 MB).

Akčný plán zlepšovania – model CAF

6. máj 2022

Začiatkom roka 2021 úrad opätovne vstúpil do implementácie modelu CAF (samohodnotenie organizácie). V prvej fáze projektu sme tvorili samohodnotiacu správu a v druhej fáze akčný plán zlepšovania, ktorý bol schválený vedením úradu. Súčasťou akčného plánu je napr. zaviesť pravidelné meranie...

Paragraf

PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY – PUBLIKÁCIA ZMIEN VYHLÁŠOK V ZBIERKE ZÁKONOV

3. máj 2022

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli 29. apríla 2022 vyhlásené nasledujúce právne predpisy: vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 145/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa...

22. ročník Svetového dňa duševného vlastníctva sme oslávili konferenciou venovanou mládeži a inováciám

28. apríl 2022

Svetový deň duševného vlastníctva sa už 22. rok oslavuje presne 26. apríla. Aj tento rok Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici zorganizoval konferenciu s podtitulom – Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť. Program konferencie bol rozdelený do dvoch častí. V prvej sa s prezentáciami...

Vestník ÚPV SR č. 8/2022

27. apríl 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2022 (.pdf, 30 MB).

II. okrúhly stôl so zástupcami univerzít, štátnych inštitúcií a ministerstiev

25. apríl 2022

V pondelok, 25. apríla organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v poradí druhý okrúhly stôl s rektormi technických univerzít. Tentokrát sa stretnutie konalo v širšom okruhu a to so zástupcami všetkých štátnych inštitúcií, ktoré majú na starosti inovácie na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo...

Oznam - Seminár

13. apríl 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva v spolupráci s Lotyšským patentovým úradom organizujú online seminár zameraný na verejné zdravie a duševné vlastníctvo. Seminár sa bude venovať aktuálnym problémom a výzvam v oboch odvetviach a možným pozitívnym prienikom. Rovnako sa pozornosť upriami aj na...

Vestník ÚPV SR č. 7/2022

13. apríl 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2022 (.pdf, 13 MB).

|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >|