Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Výročná správa 2020

27. máj 2021

....naša cesta pandemickým rokom Minulý rok bol kvôli ochoreniu COVID-19 iný, no aj napriek ťažkostiam, ktoré sme spoločne prekonávali, sa nám podarilo dosiahnuť viaceré úspechy. Dnes je priestor na bilancovanie, na zhodnotenie uplynulého roka a prekonaných výziev či naplnených očakávaní. S pocitom...

VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU

26. máj 2021

Banská Bystrica 26. mája 2021 VEREJNOSŤ SA VYJADRÍ O SPÔSOBE OCHRANY VYNÁLEZOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK NA SLOVENSKU Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) otvára na Slovensku prvýkrát verejnú konzultáciu o tom, akým spôsobom registrovať a chrániť vynálezy a ochranné známky. Vytvárame...

Vestník ÚPV SR č. 10/2021

26. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 10/2021 (.pdf, 6 MB).

Paragraf

Vyjadrite svoj názor na námietkové konania

25. máj 2021

Ambíciou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je neustále zlepšovať služby poskytované verejnosti, zvyšovať kvalitu rozhodovania o prihláškach jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva a tam, kde je to možné, skracovať dobu konania pred úradom. V rámci plnenia tejto ambície...

Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze

24. máj 2021

Banská Bystrica 24. mája 2021 Úrady fungujú efektívnejšie – sťahujú sa do jednej budovy s cieľom ušetriť verejné peniaze Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".

21. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Zabezpečenie procesu verejného...

Sťahovanie - do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR sa presúva pracovisko SIEA v Banskej Bystrici

21. máj 2021

Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej ulici 43. Presun pracoviska SIEA v Banskej Bystrici bude postupný a nemal by mať vplyv na prevádzku a zabezpečovanie služieb...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR".

20. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Upratovacie služby pre budovu ÚPV SR"....

KRADNUTIE VAŠICH NÁPADOV MÔŽE SKONČIŤ!

18. máj 2021

Banská Bystrica 18. mája 2021 KRADNUTIE VAŠICH NÁPADOV MÔŽE SKONČIŤ! Vyrábate úspešný produkt už niekoľko rokov a zrazu si všimnete, že tržby klesajú. Začnete pátrať a zistíte, že si váš bývalý zamestnanec otvoril firmu a ponúka tovar/službu s veľmi podobnou značkou tej vašej... Práve ochrana...

Vestník ÚPV SR č. 9/2021

12. máj 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2021 (.pdf, 6 MB).