Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Externá spätná väzba – implementácia modelu CAF v ÚPV SR – Udržateľnosť projektu

Externú spätnú väzbu modelu CAF sme absolvovali 28. 11. 2022 s účasťou externého hodnotiteľa Pavla Večeřu z ÚNMS SR, podpredsedu úradu Mareka Samoša ako garanta modelu CAF, tímu CAF, metodika a zainteresovaných strán.

Strávili sme spolu odborne veľmi kreatívny, prínosný a obohacujúci deň a od externého hodnotiteľa sme obdržali veľmi konštruktívnu profesionálnu spätnú väzbu, ktorú s radosťou implementujeme do ďalších aktivít v úrade súvisiacich s modelom CAF.

Veríme, že všetky zmeny budú efektívnym a kvalitným prínosom pre všetky interné i externé zainteresované strany.


Ďakujeme ÚNMS SR za profesionálnu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu.

Tím CAF


Fotogaléria:

Fotografia k článku (JPG, 511,1 kB)

Fotografia k článku (JPG, 600,3 kB)

Fotografia k článku (JPG, 566,4 kB)

Fotografia k článku (JPG, 546,5 kB)