Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Výročná správa 2022

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

rok 2022 bol rokom návratu k bežnému životu. Po ťažkých pandemických rokoch sme sa konečne mohli naplno vrátiť do reality, ktorej súčasťou je ľudský kontakt bez bariéry respirátorov, rúšok či monitorov počítačov. Do funkcie som nastupoval s jasným cieľom – urobiť z ústredného orgánu štátnej správy otvorené miesto, ktoré službu občanom vykonáva transparentne, odborne, moderne a hlavne ľudsky.  V kolegoch som v tomto smere našiel obrovskú oporu, za čo im všetkým ďakujem a nesmierne si vážim, že robia dobré meno štátu a úradníckej práci samej osebe.

Téma vedy, výskumu a inovácií je častokrát pre bežného človeka náročná. Našu pomoc vyhľadávajú odborníci z akademického či súkromného sektora, no ak chceme potenciál krajiny rozvinúť na maximum, je našou povinnosťou približovať sa širším masám, aby sme sa vyhli separácii vo svojej bubline, ktorá vytvára priepasť a eliminuje možnosť rozvoja v plnom rozsahu. Jednoducho povedané, ak o nás ľudia nevedia, nemôžu vidieť možnosť na registráciu nápadov, podnikateľských zámerov, dizajnov a pod., preto sme sa v tomto roku aktívne snažili pracovať na tom, aby sme sa dostali do povedomia širokej verejnosti. Zorganizovali sme niekoľko zásadných podujatí, ktoré zarezonovali nielen na národnej úrovni, ale aj v zahraničí.

V marci sme sa zúčastnili misie Expo Dubaj 2021, kde sme návštevníkom svetovej výstavy prišli ukázať produkty s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením. Do Dubaja sme preniesli pocit a chuť Slovenska prostredníctvom našich syrov, medu, minerálnych vôd, keramiky či folklórnej výšivky. V hlavnom pavilóne Slovenskej republiky bolo umiestnené vodíkové auto a pri vstupe na samotnú výstavu slovenský vodíkový autobus. Obidva spomenuté exponáty sú priamym dôkazom úžasnej práce slovenských expertov, ktorá má ohlas na svetovej úrovni.

Uvedené dva exponáty som nespomenul náhodou, téma vodíka v kontexte s naším úradom totiž rezonovala v roku 2022 intenzívne aj vďaka nami organizovanej konferencii Vodíkové technológie v doprave – pripravení na budúcnosť! V Bratislave sa stretla svetová špička odborníkov na vývoj vodíkových technológií a pri tejto príležitosti navštívil Slovensko a aj náš úrad generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva Daren Tang.

Okrem toho sme šírili tému duševného vlastníctva aj vďaka medzinárodnému projektu Autentické mesto, ktorého súčasťou a pilotným mestom na Slovensku bola Banská Bystrica. V rámci projektu sme zorganizovali niekoľko podujatí, z ktorých by som špeciálne vyzdvihol súťaž pre študentov – Nebuď fejker!, ktorá nás vzhľadom na záujem študentov a ich uchopenie a spracovanie náročnej témy duševného vlastníctva veľmi pozitívne prekvapila. Rozhodli sme sa preto organizovať súťaž každoročne a podporovať tým záujem mladých ľudí o tému, ktorá je z roka na rok dôležitejšia a dôležitejšia. Rovnako sme zorganizovali aj podujatie s názvom Iba logo nestačí!, vďaka ktorému sme otvorili pre širokú verejnosť tému ochranných známok a ich dôležitosti v začiatkoch podnikania.

Pokračovať by som mohol ešte dlho. Okrem nami organizovaných podujatí sme sa zúčastňovali konferencií, prednášok a rôznorodých eventov, vďaka ktorým sa venovala téme duševného vlastníctva v roku 2022 veľká pozornosť. Ešte raz ďakujem všetkým kolegom, ktorí aktívne pracujú nielen na svojej každodennej úradnej agende, ale aktívne pristupujú aj k osvete a vzdelávaniu spoločnosti. Sme štátnou autoritou, no nemôžeme zabúdať na to, že pracujeme pre ľudí a ja som nesmierne rád, že v Úrade priemyselného vlastníctva SR pracujú ľudia, ktorí robia svoju prácu nielen dobre, ale aj so srdcom a s úsmevom na tvári, vďaka čomu naši klienti odchádzajú spokojní.

 Celú výročnú správu za rok 2022, si môžete pozrieť tu. (PDF, 8,6 MB)

Matúš Medvec

predseda ÚPV SR