Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

ÚPV SR spustil novú verziu Webregistrov

Vážení používatelia,

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v rámci projektu Manažment údajov a skvalitňovania svojich elektronických služieb spustil novú verziu Webregistrov, ktoré sú v novom dizajne v rámci jednotnej identity štátnej služby, sú responzívne, čo znamená, že je možné ich po-užívať na mobilných zariadeniach (mobilný telefón, tablet) a poskytujú novú funkcionalitu s mož-nosťou pozrieť si históriu spisu v „časovom reze“ podľa publikácie vo vestníku úradu.

Funkcia histórie je dostupná pri spisoch, ktoré boli vo vestníku úradu publikované od 1. 12. 2022.

Úrad bude postupne sprístupňovať ďalšie nové funkcionality, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu ponúkaných elektronických služieb. 

Obrázok - náhľad Webregistrov