Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu: "Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?"

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu - "Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?"

30. mája 2023 od 9.00 do 17.00 h

Miesto konania: x-bionic® sphere Šamorín (aula)

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševného vlastníctvo (EUIPO) a Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO AMC) Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?

Domáci a zahraniční experti (mediátori a rozhodcovia) z oblasti mimosúdnych národných a medzinárodných sporov Vám poradia, kde, kedy a na koho sa môžete obrátiť v prípade, ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému a nákladnému súdnemu konaniu a na riešenie sporu zvažujete využiť mediáciu.

Dozviete sa:

–         aké služby, za akých podmienok a za akú cenu v oblasti mediácie ponúka Arbitrážne a mediačné centrum WIPO,

–         ako sa stať mediátorom zapísaným na medzinárodnom zozname „List of Neutrals“,

–         aké služby Vám ponúka v oblasti mediácie Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO),

–         aká je prax vo využívaní alternatívneho riešenia sporov na Slovensku, v Čechách, v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku.

Podujatie sa uskutoční prezenčne (počet účastníkov je limitovaný) a on-line (cez ZOOM) v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením. Konferencia je pre účastníkov zdarma.

Program v slovenčine (PDF, 2,3 MB)

Program in English (PDF, 2,3 MB)

Registračný formulár (Registration Form)

Kontaktné osoby:

Lucia Lalíková, mobil +421/0904 432 696, lucia.lalikova(at)indprop.gov.sk

Alena Peťková, mobil +421/905 550 507, alena.petkova(at)indprop.gov.sk