Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Slovenské vynálezy vedia byť vybavené za expresný čas!

30. marec 2023

Od 1. apríla 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR zavádza zrýchlené (fast trackové) konanie, vďaka ktorému sa čas od podania prihlášky úžitkového vzoru až po jeho zápis do registra významne skráti. Túto zmenu úrad pilotne zaviedol v roku 2021 pri prihláškach patentov, kde sa udelenie patentu...

Oznam

30. marec 2023

Vážení klienti, v piatok 31. 3. 2023 bude infocentrum Úradu priemyselného vlastníctva SR k dispozícii v obmedzenom režime. Počas tohto dňa môžete využiť osobné konzultácie s pracovníkmi úradu v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Služby infocentra budú naďalej zabezpečené formou telefonických...

Vestník ÚPV SR č. 6/2023

29. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2023 (.pdf, 13 MB).

Zverejnenie zákazky podľa §117 | Verejné obstarávanie

27. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa technického zabezpečenia medzinárodného podujatia“ Lehota na podávanie ponúk uplynie 31.03...

Súťaž pre stredné školy Nebuď fejker!

16. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje druhý ročník súťaže Nebuď fejker! Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentmi stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú...

Vestník ÚPV SR č. 5/2023

15. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2023 (.pdf, 10 MB).

Dopyt po patentovej ochrane v roku 2022 rástol

13. marec 2023

Rok 2022 bol z hľadiska ekonomiky pomerne náročný. To sa odrazilo aj na poli prihlasovania práv duševného vlastníctva, ktorý sa značne spomalil. V roku 2022 sa počet prihlášok PCT – prihlášky podané na základe zmluvy o patentovej spolupráci, zvýšil len o 0,3 %. V konkrétnych číslach to bolo 278 100...

Európsky patent s jednotným účinkom a Jednotný patentový súd – stav príprav

7. marec 2023

Na rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli švédske predsedníctvo prezentovalo situačnú správu o stave príprav systému európskeho patentu s jednotným účinkom a Jednotného patentového súdu. Už niekoľko desaťročí sa snaží Európa upraviť patentový systém tak, aby bol schopný konkurovať...

Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj má nové odrody vína

7. marec 2023

Kabar, Kövérszölö a Zéta boli vyšľachtené ako nové odrody vo vinohradníckej oblasti Tokaj, čím sa na Slovensku vyprodukuje viac exkluzívneho putňového vína. Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj patrí k našim najvzácnejším vinohradníckym oblastiam, do ktorej územne patrí len sedem obcí na juhovýchode...

Svetové trendy v oblasti rozvoja vodíkových technológií

3. marec 2023

V snahe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roka 2050 inovátori na celom svete hľadajú náhrady za fosílne palivá. Jednou z možných alternatív je práve vodík. Najnovšia štúdia Európskeho patentového úradu (EPO) a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) prináša komplexné údaje za obdobie 2011 – 2020....

1 2 3 4 5 6 7 8 > >|