Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Novinky v pravidlách ochrany označení pôvodu v EÚ

17. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Európskou komisiou pozývajú 28. februára 2023 na konferenciu pod názvom Novinky v pravidlách ochrany označení pôvodu v EÚ, ktorá sa uskutoční v priestoroch...

Úrad priemyselného vlastníctva pomôže podnikateľom získať finančnú podporu

26. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom grantového programu pomôže malým a stredným podnikom zo Slovenska. Cieľom fondu je chrániť práva duševného vlastníctva, a pomáhať pri rozvoji každého podniku. Získať finančnú pomoc je možné od 23.1.2023 do 8.12.2023, avšak platí– „kto prvý príde, ten...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR" - časť OSTATNÉ"

25. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR" - časť OSTATNÉ"....

Vestník ÚPV SR č. 2/2023

25. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2023 (.pdf, 8 MB).

Časopis Duševné vlastníctvo

23. január 2023

Ženy a ich miesto vo svete inovácií Inovácie a kreativita sú motorom ľudského pokroku. Od počiatku vekov ženy a muži, inovátorky a inovátori, zo všetkých oblastí života transformovali svet prostredníctvom fantázie a vynaliezavosti. Niektoré skupiny sú však v mnohých oblastiach využívania duševného...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR"

17. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rekonštrukcia kongresovej miestnosti so vstupnou chodbou v administratívnej budove ÚPV SR". Lehota na...

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU VYNÁLEZ ROKA za rok 2022.

17. január 2023

Cieľom súťaže je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno – právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia. Ste pôvodcom, majiteľom, dedičom platného patentu, úžitkového vzoru a Váš vynález má úspechy, hospodársky a...

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU JÁNA BAHÝĽA - VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ vynálezcovsko – inovátorskej činnosti za rok 2022.

17. január 2023

Cieľom je oceniť a vyzdvihnúť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti, za patentovú aktivitu a dlhodobý prínos v oblasti vedy a výskumu. Návrh na udelenie ocenenia môže podať akákoľvek fyzická osoba, alebo právnická osoba a takisto aj ÚPV SR....

24. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2022”

16. január 2023

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlasujú Banskobystrická regionálna komora SOPK, Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR 24. ročník...

Vestník ÚPV SR č. 1/2023

11. január 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2023 (.pdf, 11 MB).

1 2 3 4 5 6 7 8 > >|