Preskočiť na obsah
Titulná strana » Úžitkové vzory

Úžitkové vzory

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Zákon dáva možnosť prihlasovateľovi úžitkového vzoru uplatniť právo prednosti zo skoršie podanej patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky. Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.

 Ilustračný obrázok

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky