Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Ponuky licencií

Ponuky licencií

P.č.PPPPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. 784-2002 285442 VUP, a. s. Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
02. 1859-2002 285511 Regina Ivan, Ing. Spôsob zmeny sklonu a zariadenie na zmenu sklonu, najmä obojsmerného dopravníka
03. 1647-2003 285843 Regina Ivan, Ing. Prídavná plošina najmä na prístup do spodného priestoru mostných ríms
04. 44-2007  287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
05. 113-2007  287646 Waczlav Karol, Ing.  Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí
06. 142-2004 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
07. EP1607969 E10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
08. EP1598824 E10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
09. 119-2007 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
10. 61-2008 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
11. EP1918444 E12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
12. EP2381029 E12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
13. 5092-2008 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
14. EP2428608 E13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
15. EP2397598 E13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
16. 45-2009 288080 Borik Imrich, Ing., Továrenská 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika Mechanizmus na stabilizáciu plachetnice a katamaránu pomocou posuvného závažia
17. 99-2009 288081 Borik Imrich, Ing., Továrenská 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom
18. 81-2011 288227 Borik Imrich, Ing., Továrenská 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice
19. PP 54-2012 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
20. PP 50024-2013 288328 Ústav polymérov SAV
Dúbravská 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob sieťovania filmov polymérov
21. 61-2014   Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 042 00 Košice, Slovenská republika
Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrou
22. 50061-2014 288427 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 042 00 Košice, Slovenská republika
Ľahký aktuátor s umelými svalmi
23. 50062-2014 288428 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 042 00 Košice, Slovenská republika
Ľahký aktuátor s umelými svalmi
24. 62-2010 288429 Technická univerzita v Košiciach
Park Komenského 13; 041 20 Košice, Slovenská republika
Elektronický generátor náhodných čísel na báze oscilatorickej metastability s vnútorným testovaním
25. 39-2011 288425 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 040 01 Košice, Slovenská republika
Elektronický obvod so súčasným generovaním skutočne náhodných čísel a fyzicky nekopírovateľnou funkcionalitou
26. 38-2009 288430 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom
27. 5030-2013 288436

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Spôsob tvarovania tenkých supravodivých vrstiev na báze tália
28. 5025-2012  

Jurkovič Pavol
Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika

Reaktívny rotačný motor
29. 5002-2013  

Jurkovič Pavol
Veľké Leváre č. d. 163, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika

Dvojtaktný bezkľukový prepĺňaný motor
30. 5010-2016  

Jurkovič Pavol
Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika

Reverzné antikoncepčné teliesko s dutinkou a bodcom
31. 61-2011 288452

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov
32. 41-2012 288451

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia
33. 5006-2010 288234

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika

Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
34. 50025-2015 288486

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika

Lineárny aktuátor s umelým svalom a vodiacimi trubicami
35. 41-2011 288489

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna
36. 50028-2015 288495

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika

Lineárny aktuátor s umelým svalom
37. 50026-2015 288494

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika

Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia
38. 35-2012  

Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Mechanizmus piestového stroja
39. 15-2011 288513

Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia
40. 71-2013 288557

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 040 01 Košice, Slovenská republika

Teplotný spínač elektrického prúdu na báze neodýmu
41. 35-2016 288558

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 040 01 Košice, Slovenská republika

Termochromická poistka na identifikovanie teplotných stavov odevov
42. 68-2014 288477

Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
43. 94-2013 288538

Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
44. 50067-2016 288574

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika

Redukčná prevodovka s vlnovcom
45. PP 3-2015 288584

Steinemann Erhard, Ing.
Fialková 4, 971 01 Prievidza,
Slovenská republika

Vodná minielektráreň
46. PP 24-2018 288605

Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
Vytlačiť obsah aktuálnej stránky