Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Ponuky licencií

Ponuky licencií

P.č.PPPPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. 784-2002 285442 VUP, a. s. Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
02. 44-2007  287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
03. 113-2007  287646 Waczlav Karol, Ing.  Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí
04. 142-2004 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
05. EP1607969 E10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
06. EP1598824 E10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
07. 119-2007 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
08. 61-2008 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
09. EP1918444 E12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
10. EP2381029 E12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
11. 5092-2008 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
12. EP2428608 E13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
13. EP2397598 E13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
14. 99-2009 288081 Borik Imrich, Ing., Továrenská 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom
15. 81-2011 288227 Borik Imrich, Ing., Továrenská 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice
16. PP 54-2012 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
17. 61-2014   Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 042 00 Košice, Slovenská republika
Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrou
18. 39-2011 288425 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9; 040 01 Košice, Slovenská republika
Elektronický obvod so súčasným generovaním skutočne náhodných čísel a fyzicky nekopírovateľnou funkcionalitou
19. 5025-2012   Jurkovič Pavol
Zámočnícka 163, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika
Reaktívny rotačný motor
20. 5002-2013   Jurkovič Pavol
Veľké Leváre č. d. 163, 908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika
Dvojtaktný bezkľukový prepĺňaný motor
21. 61-2011 288452 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov
22. 41-2012 288451 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia
23. 5006-2010 288234 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
24. 41-2011 288489 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna
25. 35-2012   Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Mechanizmus piestového stroja
26. 15-2011 288513 Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia
27. 35-2016 288558 Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
Termochromická poistka na identifikovanie teplotných stavov odevov
28. 68-2014 288477 Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
29. 94-2013 288538 Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
30. 50067-2016 288574 Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 042 00 Košice, Slovenská republika

Redukčná prevodovka s vlnovcom
31. PP 3-2015 288584 Steinemann Erhard, Ing.
Fialková 4, 971 01 Prievidza,
Slovenská republika

Vodná minielektráreň
32. PP 24-2018 288605 Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
33. PP 104-2016 288619 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice,
Slovenská republika

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov
34. PP 114-2013 288616 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava,
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika

Videen Gorden, Dr.
14404 Marine Drive
Adelphi, Maryland 20905, US
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
35. PP 73-2014 288623 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
36. PP 92-2013 288562 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Slovenská republika
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
37. PP 27-2014 288626

Jedlička Kristal, Ing.
Krajinská 46,
921 01 Piešťany

Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami
38. PP 47-2017  

Lunter Richard
Telgárt 16,
976 73 Telgárt
Slovensko

Vodná šošovka
39. PP 78-2012 288589

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy
40. PP 44-2013 288586

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SRFyzikálny ústav SAV
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
41. PP 107-2015 288718 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Inšpekčný potrubný robot
Vytlačiť obsah aktuálnej stránky