Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Medzinárodný zápis

Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis označenia pôvodu v členských krajinách Lisabonskej dohody na ochranu označení pôvodu (Alžírsko, Bulharsko, Burkina Faso, Česká republika, Francúzsko, Gabon, Gruzínsko, Haiti, Irán, Izrael, Kongo, Kórejská ľudovodemokratická republika, Kostarika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Moldavsko, Nikaragua, Peru, Portugalsko, Slovensko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko, Togo, Tunisko).

V medzinárodnej prihláške musí byť uvedené:

  • krajina pôvodu,
  • majiteľ alebo majitelia práva na užívanie označenia pôvodu uvedení spoločným názvom, alebo ak je spoločné pomenovanie nemožné, vymenovaní jednotlivo,
  • označenie pôvodu, ktoré sa má zapísať v úradnom jazyku krajiny pôvodu,
  • tovar, pre ktorý sa označenie prihlasuje,
  • oblasť výroby tovaru,
  • názov a dátum platnosti právnych predpisov alebo administratívnych nariadení, súdnych rozhodnutí alebo dátum a číslo zápisu, na základe ktorých je označenie pôvodu chránené v krajine pôvodu.

Žiadosť o zápis označenia pôvodu do medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve sa zakladá na zápise a ochrane označenia pôvodu na národnej alebo regionálnej úrovni.

Medzinárodnú prihlášku musí nasledovať zápisný poplatok, ktorého výška je stanovená v pravidle 23 Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu.

Medzinárodný zápis označenia pôvodu má tie isté účinky ako zápis označenia pôvodu do registra úradom. Medzinárodne zapísané označenie pôvodu, ktorému je odmietnutá ochrana v Slovenskej republike, posudzuje sa tak, akoby v Slovenskej republike nebolo zapísané.

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené patentovým zástupcom alebo advokátom.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy