Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti

Vážený klient,

dostáva sa Vám do rúk dotazník, v ktorom Vás prosíme o objektívne posúdenie činnosti, ako aj kvality produktov a služieb, ktoré poskytuje náš úrad.

Sme presvedčení, že Váš názor nám pomôže zlepšiť ich úroveň a tým prispieť k zvýšeniu Vašej spokojnosti.

Stupnica hodnotenia pozostáva z piatich možností ( 1 = veľmi spokojný, 2 = spokojný, 3 = skôr spokojný ako nespokojný, 4 = nespokojný a 5 = veľmi nespokojný).

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali vypĺňaniu dotazníka.


1. Ako ste spokojný/-á s kvalitou ponúkaných služieb a produktov? *

2. Ste spokojný/-á s rozsahom ponúkaných služieb a produktov? *

3. Ako ste spokojný/-á s prístupom a ochotou pracovníkov úradu pri vybavovaní Vašich požiadaviek?

4. Ako ste spokojný/-á so spôsobom a lehotami vybavovania Vašich požiadaviek v rámci konania o priemyselných právach (v súlade s platnou legislatívou)?

5. Ako ste spokojný/-á s kvalitou a dostupnosťou poskytovaných informácií zo strany úradu?

6. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň úradu v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy?

* služby úradu: informačné centrum, rešeršné služby, prediagnostika priemyselných práv, študovňa patentovej literatúry; produkty úradu: periodické a neperiodické publikácie, webové stránky úraduIné pripomienky a odporúčania:

 

Bezpečnostný prvok formulára
Zadajte výsledok:  Iný obr.
Vypočítajte


Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky