Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


22.5.2019 ÚPV SR vyhlasuje výberové konania

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje nasledovné výberové konania: 1. VK/2019/3328 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcií radca na...

10.5.2019 Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2018

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2018 (.pdf, 11,5 MB)...

9.5.2019 Inštruktážne videá Akadémie EUIPO

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO pripravil niekoľko inštruktážnych videí na tému ochranné známky a dizajny. Ich cieľom je...

6.5.2019 Vestník ÚPV SR č. 5/2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2019....

30.4.2019 E-zine ÚPV SR 30.4.2019 - číslo 4

E-zine ÚPV SR 30.4.2019 - číslo 4 (.pdf, 1 MB)...

26.4.2019 Tlačová správa - Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato

Banská Bystrica 26. apríla 2019 Duševné vlastníctvo 2019: Dosiahnuť na zlato Počínajúc rokom 2001 je 26. apríl vo svete Svetovým dňom duševného...

25.4.2019 Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 86/2019 Z. z. boli v Zbierke zákonov...

10.4.2019 Workshop „Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov“

Ako efektívne chrániť a využívať svoj nehmotný majetok (duševné vlastníctvo), o tom diskutovali zástupcovia malých a stredných podnikov s domácimi a...

2.4.2019 Vestník ÚPV SR č. 4/2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2019....

1.4.2019 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2019

Ponúkame vám obsah prvého tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka...

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky