Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Upozornenie - neplaťte zavádzajúce faktúry!

Niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených na internete.

Ukážky zavádzajúcich faktúr (.pdf, 2,98 MB)
Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje, že tieto aktivity nijako nesúvisia s činnosťou úradu a adresáti ponúk nemajú povinnosť platiť za takéto služby iným subjektom ako ÚPV SR.

Neuhradenie týchto poplatkov nemá za následok stratu práva k priemyselnému vlastníctvu.

V prípade nejasností kontaktujte vášho zástupcu alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR – infocentrum@indprop.gov.sk

Medzinárodné úrady pôsobiace v oblasti priemyselného vlastníctva zverejnili podobné varovania na svojich stránkach WIPO PCT, WIPO Madrid ,EPO a EUIPO

Dátum článku: 19.4.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky