Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Legislation - utility models

Act No. 517/2007 Coll. on utility models and on amendment and supplementation of certain acts, as amended (Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 380,8 kB))

Decree of the Industrial Property Office of the Slovak Republic No. 1/2008 Coll., implementing Act No. 517/2007 Coll. on utility models and on amendment and supplementation of certain acts, as amended (Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)