Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Legislation - Designations of origin and geographical indications of products

Act No 469/2003 Coll. on designations of origin of products and geographical indications of products and on amendment and supplementation of certain acts, as amended (Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (PDF, 222,2 kB)