Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Legislation - trade marks

Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended. (Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. (PDF, 323,5 kB))

Decree of the Industrial Property Office of the Slovak Republic No. 567/2009 Coll., implementing Act No. 506/2009 Coll. on trade marks, as amended. (Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.)