Eva Galátová, Ján Lacko, Karol Makovník

Spektrum dobrých nápadov a riešení: História vývoja lyží a jeho súčasné trendy na Slovensku

Spectrum of Useful Ideas and Solutions: The history of the development of skis and its current trends in Slovakia

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 56 - 58

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/eva-galatova-jan-lacko-karol-makovnik

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,5 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

GALÁTOVÁ, E. – LACKO, J. – MAKOVNÍK. K. 2022. Spektrum dobrých nápadov a riešení: História vývoja lyží a jeho súčasné trendy na Slovensku In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 56 – 58.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/eva-galatova-jan-lacko-karol-makovni