Výročná správa 2021

Zaujalo nás: Výročná správa 2021

Story that Caught Our Eye: Annual Report 2021

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 60 - 61

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/vyrocna-sprava-2021

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 1,0 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Zaujalo nás: Výročná správa 2021. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 60 – 61.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/vyrocna-sprava-2021