Lucia Spišiaková

Z galérie tvorcov: Rozhovor s Tomášom Žáčekom, inovačným riaditeľom Eco Capsuly

Front Gallery of Creators: Interview with Tomáš Žáček, innovation director of Eco Capsule

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 53 - 55

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/lucia-spisiakova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,1 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

SPIŠIAKOVÁ, L. 2022. Z galérie tvorcov: Rozhovor s Tomášom Žáčekom, inovačným riaditeľom Eco Capsuly. In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 53 – 55.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/lucia-spisiakova