Z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie: Návrh generálneho advokáta v spojených veciach C-148/21 a C-184/21 | Louboutin

Z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie: Návrh generálneho advokáta v spojených veciach C-148/21 a C-184/21 | Louboutin

Issues from Decisions of the Court of Justice of the EU: Proposal of the Advocate General in the joined cases C-148/21 and C-184/21 | Louboutin

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 75-76

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/sudny-dvor-louboutin

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 1,5 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie: Návrh generálneho advokáta v spojených veciach C-148/21 a C-184/21 | Louboutin. In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 75-76.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/sudny-dvor-louboutin