Renáta Bačárová

Vojčík, Peter a kol. Občianske právo hmotné 1 a 2 diel

Vojčík, Peter et al. Substantive civil law 1 and 2 volumes

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, page 94

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/renata-bacarova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,0 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

BAČÁROVÁ, R. 2022. Recenzia: Vojčík, Peter a kol. Občianske právo hmotné 1 a 2 diel. In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 94.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/renata-bacarova