Kriminálny úrad finančnej správy

Finančná správa SR: Kriminálny úrad Finančnej správy

Financial Administration of the Slovak Republics: Financial Administration Criminal Office

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, page 66

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/financna-sprava

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 1,0 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Finančná správa SR: Kriminálny úrad Finančnej správy. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 66.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/financna-sprava