Zuzana Ďuriančiková - soliqua

Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021 (právoplatnosť 8. 4. 2021)

Issues from Decisions of the IPO SR: Decision of the President of the Office, POZ 1966-2018/II-30-2021, 8. 4. 2021

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 70 – 73

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/zuzana-duriancikova-soliqua

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 3,3 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ĎURIANČIKOVÁ, Z. 2023. ÚPV SR: Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1966-2018/II-30-2021 z 8. 4. 2021 (právoplatnosť 8. 4. 2021). In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 70 – 73.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/zuzana-duriancikova-soliqua

Abstrakt:

The applicant sought to register the word mark for goods in Class 5. An opposition was based on an earlier word mark registered for goods in Class 5 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion by the relevant public. The Opposition Division upheld the opposition and rejected the trade mark application. The Opposition Division found likelihood of confusion between the compared marks, despite the greater attention paid by the relevant consumer. The Appeal Body, which came to the same conclusion that there was a likelihood of confusion between the marks in relation to all claimed goods which were found to be identical, dismissed the appeal and confirmed the decision.

Kľúčové slová:

Pravdepodobnosť zámeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – splnenie kumulatívnych podmienok – vyhovenie námietkam – zamietnutie prihlášky ochrannej známky – zamietnutie rozkladu.