Michal Černý

Peter, Michal a Zorková, Eva. Koncept soutěžitele v českém a unijním právu

Peter, Michal a Zorková, Eva. The concept of a competitor in Czech and EU law

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 93 - 94

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/michal-cerny

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,0 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ČERNÝ, M. 2022. Recenzia: Peter, Michal a Zorková, Eva. Koncept soutěžitele v českém a unijním právu.  In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 93 – 94.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/michal-cerny