Posúdenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 2022

Zaujalo nás: Posúdenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 2022

Story that Caught Our Eye: 2022 Intellectual Property Crime Threat Assessment

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 62 - 65

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/posudenie-hrozieb

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 3,1 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Zaujalo nás: Posúdenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva 2022. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 62 – 65.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/posudenie-hrozieb