Jakub Slovák

Aktuálne z autorského práva

Currently from Copyright

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 49 - 51

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/jakub-slovak

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 3,8 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

SLOVÁK, J. 2022. Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 49 – 51.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/jakub-slovak