Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

On-line objednávka publikácií

Adresa pre doručenie
Fakturačná adresa (vyplňte ak sa nezhoduje s adresou pre doručenie)
Ďalšie údaje
Bankové spojenie

* - položky sú povinné
** - položky je potrebné vyplniť v prípade, že sa jedná o organizáciu, fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľa)


Publikácie ÚPV SR
 
 
 

Pokiaľ máte záujem o väčší počet kusov z vybraných publikácií, prosím uveďte ich do nasledujúcej poznámky (spolu s názvom publikácií):


Bezpečnostný prvok formulára