Zaujalo nás: Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Zaujalo nás: Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Story that Caught Our Eye: Industries intensively using intellectual property rights and their economic performance in the European Union

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 91 - 98

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zaujalo-nas

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 5,3 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Zaujalo nás: Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii .In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 91 – 98.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zaujalo-nas