Finančná správa Slovenskej republiky: Kriminálny úrad finančnej správy

Finančná správa SR: Kriminálny úrad Finančnej správy

Financial Administration of the Slovak Republics: Financial Administration Criminal Office

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, page 99

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/financna-sprava-sr

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 921,4 kB)

Odporúčaná forma citácie článku:

Finančná správa SR: Kriminálny úrad Finančnej správy. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 99.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/financna-sprava-sr