Michal Černý

Komentář rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] - na cestě k extrateritorialitě práva označení zeměpisného původu EU do třetích zemí?

Commentary on the Judgment of the Court of Justice EU C-159/20 (Commission x Denmark) [Feta III] - on the Way to Extraterritoriality of the EU GI Law to Third Countries?

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 76 - 82

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-komentar

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 5,5 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ČERNÝ, M. 2022. Komentář rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] - na cestě k extrateritorialitě práva označení zeměpisného původu EU do třetích zemí?. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 76 – 82.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-komentar

------------------------------------------------------

Abstrakt

Příspěvek se zabývá komentářem rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] a jeho obecnými dopady do práva označení zeměpisného původu Evropské unie v samotné EU (vůči výrobcům usazeným v členských státech) a do třetích zemí. Analyzuje dopad praktiky, kdy dánští výrobci v EU vyráběli výrobek nesplňující specifikaci chráněného označení a celou produkci výrobku vyváželi do třetích zemí, kde označení „FETA (CHOP)“ (na rozdíl od EU) není vůbec právně chráněno. Autor se také zamýšlí nad obecnou otázkou rozšířených teritoriálních účinků případně až částečné extrateritoriality práva označení zeměpisného původu EU.

Kľúčové slová

Označení původu, zeměpisné označení. EU, Dánsko, Řecko. FETA (PDO). Rozšířené teritoriální účinky (práva EU). Extrateritorialita práva. Porušení závazku členského státu. Odpovědnost státu za jednání jeho příslušníků