Lucia Spišiaková

Z galérie tvorcov: Rozhovor s Jánom Havlerom (špecialistom na ohodnocovanie)

Front Gallery of Creators: Interview with Ján Havler (evaluation specialist)

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 85 - 88

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/lucia-spisiakova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 3,4 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

SPIŠIAKOVÁ, L. 2022. Z galérie tvorcov: Rozhovor s Jánom Havlerom (špecialistom na ohodnocovanie).  In Duševné vlastníctvo  [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 85 – 88.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/lucia-spisiakova